SSS

AdbioInk Sıkça Sorulan Sorular

Biyomürekkepler, 3B biyoyazıcılar kullanılarak yapay canlı doku üretmek için kullanılan doğal veya sentetik malzemelerdir. Biyoyazıcıların filamentleridir. Bu malzemeler, canlı hücrelerin yapışmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını desteklemek için hücre dışı matrisi (ECM) taklit eder. Biyomürekkepler, hücrelerin yaşaması, büyümesi ve işlevsel 3B doku oluşturması için ihtiyaç duyduğu ortamı sağlar. Biyouyumlu bileşenleri ve uygun reolojik özellikleri nedeniyle seçilirler.

Bir biyomürekkep, hücre-hücre ve hücre-biyomürekkep etkileşimine uygun olmalı ve ayrıca hücre kültürü ortamındaki bileşenlerin hücrelere ulaşmasını sağlayarak doku oluşumuna yol açmalıdır. Parçalanabilir olmalı ve hücrelerin farklılaşmasına ve çoğalmasına izin vererek ECM’nin üretimi için uygun bir ortam sağlamalıdırlar. Kullanılan biyomürekkep bileşenleri ve çapraz bağlama ajanlarının toksik etkileri olmamalıdır. Ayrıca biyomürekkep, hedeflenen doku yapısının biyoyazıcı ile oluşturulmasını sağlayacak fizikokimyasal özelliklere sahip olmalıdır.

Araştırmacılar laboratuvarlarda kendi biyomürekkeplerini sentezleyebilirler, ancak her çalışma için aynı özelliklere sahip biyomürekkepler elde etmek zordur. Optimizasyon için en güvenilir seçenek ticari biyomürekkeplerdir. Adbioink, biyobaskı işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında hücrelerin yaşayabilirliğini garanti eden optimize edilmiş formülasyonlarla geniş spektrumlu biyomürekkepler üretir. Bu formülasyonlar ayrıca bir biyomürekkepte olması gereken tüm özellikleri sağlar. Biyomürekkep haricinde, kendi biyomürekkeplerinizi geliştirmenize yardımcı olacak biyopolimerler ve maliyet etkin biyobasım çözümleri (el tipi biyoyazıcı) sunmaktadır.

Biyobaskı, karmaşık biyolojik yapıların (doku, organlar) 3B baskı işleminde canlı hücrelerin hassas bir şekilde konumlandırılmasıyla katman katman oluşturulmasıdır. Biyolojik yapıların oluşturulmasında çeşitli yaklaşımlar mevcuttur; biyomimikri, kendi kendine montaj ve mini doku yapı taşları gibi. Hücreler, biyolojik yapılar oluşurken bu süreçte canlılıklarını sürdürebilmelidir.

Biyomimikri, hücrelerin doğasını ve işlevselliğini inceleyerek gerçek biyolojik yapıyla aynı özelliklere sahip biyolojik yapılar üretmeyi amaçlar. Self-assembly, hücrelerin birbirleri ile etkileşimlerini inceleyerek gerçek biyolojik yapı ile aynı yapısal özellikleri, hücre yerleşimini ve doku işlevselliğini sağlamayı amaçlar. Mini doku terimi, yukarıdaki iki strateji ile bağlantılı olarak küçük işlevsel yapı taşlarının birleştirilmesiyle elde edilen doku veya organları ifade eder.

Biyomürekkepler, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp için en gelişmiş malzemelerden biri olarak kabul edilir. Bunlar, doku benzeri, 3 boyutlu yapılar oluşturmak için belirli şekillerde basılan hücreler ve farklı biyouyumlu materyallerin birleştirilmesiyle oluşturulur. Endotelyal hücre morfogenezi, kemik farklılaşması, enjekte edilebilir doku yapıları, epidermal doku, kardiyomiyositler ve kıkırdak rejenerasyonunda bazı biyomürekkep türleri kullanılmıştır. Ayrıca ilaç verme uygulamaları için mikrokürelerde ve hidrojellerde kullanılmıştır. İnsan vücudunu canlı hücrelerle simüle eden 3 boyutlu yapılar üzerinde çalışmak istiyorsanız bioinks satın alarak çalışmalarınıza ilk adımı atabilirsiniz.

Günümüzde biyomürekkepler, özellikle yapay organ ve doku çalışmalarında, tıp ve kozmetikte klinik testlerde öncü rol oynamaktadır. Gelecekte organ naklinde donör ihtiyacı azalacaktır çünkü hastanın kendi hücrelerinin kültürlenmesinden elde edilen biyomürekkeplerin 3B biyobasım ile oluşturulan yapay organ ve dokular nakil için kullanılacaktır. Ayrıca biyobasım teknolojisi ile üretilen dokular üzerinde testler uygulamaya başlayan kozmetik firmaları da bulunmaktadır. Ayrıca yakın gelecekte biyobasım teknolojisinin kullanımının artması, test amaçlı kullanılan laboratuvar hayvanlarının sayısını azaltabilir.

3B biyoyazıcılar, yazıcı mürekkebi olarak hücreleri, biyoaktif molekülleri veya biyomateryalleri kullanan bir yazıcı türüdür. Yapay organ ve doku üretimi alanlarında kullanılmakta ve multidisipliner çalışma gerektirmektedir. Birçok 3B biyoyazıcı türü vardır. Inkjet tabanlı, ekstrüzyon tabanlı, lazer tabanlı ve stereolitografi en çok tercih edilen biyobaskı yöntemleridir. Ürettiğimiz biyomürekkepler, hücre basabilen her tür biyoyazıcıda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca; Dünya’da ilk kez ticari olarak satışa sunulan el tipi biyoyazı ürünümüzü kullanarak biyobasım çalışmaları yapabilirsiniz.